[simu]單拖出擊

向下

[simu]單拖出擊

發表 由 Joe 于 周六 4月 10, 2010 1:18 pm

因為城仔唔夠車用..
新開既兩條聯營巴士線
都只係有九巴派車

170 沙田火車站總站

170 華富中巴士總站


本線全線暫時以8部DM車身既ATR行走
礙於華富中巴士總站太細..
所以170唔會係華富中停留
直接開車返沙田
本線以沙田火車站作定時開車點
班次為12小時(simu時間)一班
當城仔有新車既時候
就會加車至15/16部
班次亦會加密做6小時(simu時間)一班

671 鑽石山地鐵站巴士總站

671 鴨脷洲利樂街巴士總站


本線全線暫時以8部AVW行走
本線以兩個總站作一定時開車點
班次為12小時(simu時間)一班
(又係)當城仔有新車既時候
就會加車至15/16部
班次亦會加密做6小時(simu時間)一班

-完-

Joe

文章數 : 1
積分 : 3
威望 : 0
注冊日期 : 2010-04-10

檢視會員個人資料

回頂端 向下

回頂端


 
這個論壇的權限:
無法 在這個版面回復文章